ο ήχος που παράγεται όταν πάλλονται οι ανθρώπινες φωνητικές χορδές. Με τους φθόγγους ασχολείται η φωνητική. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να μελετήσεις έναν φθόγγο (αρθρωτική φωνητική, ακουστική φωνητική, αντιληπτική φωνητική κ.α). Οι φθόγγοι δεν έχουν κάποια σημασία, αντιθέτως, η ελάχιστη μονάδα που έχει σημασία είναι το μόρφημα.

Ένας φθόγγος με αυξημένη λειτουργική βαρύτητα στο σύστημα της Ελληνικής είναι το φώνημα.