Φορτηγό

Μηχανοκίνητο όχημα μεταφοράς εμπορεύματος ή φορτίου

Το φορτηγό είναι όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων, μεγάλων και μικρών αντικειμένων, υγρών ή υγροποιημένων αερίων καθώς και χύδην υλικών. Η λέξη χρησιμοποιείται επίσης για σιδηροδρομικά οχήματα (φορτάμαξες) και για πλοία, που γενικά μεταφέρουν εμπορεύματα (φορτηγό πλοίο). Τα φορτηγά γενικής χρήσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το μέγεθός τους (π.χ. mega νταλίκα, jumbo νταλίκα, ρυμουλκούμενα, μικρά φορτηγά κ.α.), ενώ υπάρχουν φορτηγά για την μεταφορά συγκεκριμένων ή ευαίσθητων εμπορευμάτων (όπως τα βυτιοφόρα και τα φορτηγά ψυγεία). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την οδήγηση φορτηγού άνω των 3,5 τόνων (3.500 kg) απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης ανώτερης κατηγορίας από Β (για τα επιβατικά ΙΧ), δηλαδή δίπλωμα κατηγορίας Γ (ή C) ή κατηγορίας Γ+Ε (ή CE), όταν προσδένεται ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκόμενο όχημα με βάρος άνω των 750 kg, με το μικρότερο να είναι μηχανικά παρόμοιο με ένα αυτοκίνητο.

Αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα Επεξεργασία

Το φορτηγό van είναι ένα είδος επαγγελματικού οχήματος που σχεδιάστηκε για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Η αρχή λειτουργίας του εξαρτάται από τον τύπο του φορτηγού, τη χρήση του, και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Παρόλα αυτά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες γενικές αρχές λειτουργίας:

 1. Κινητήρας:
  • Το φορτηγό van εξοπλίζεται με κινητήρα που λειτουργεί με καύσιμο (συνήθως βενζίνη ή πετρέλαιο) ή με κινητήρα ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με το μοντέλο και την τεχνολογία.
 2. Σύστημα Διεύθυνσης και Φρένα:
  • Οι φορτηγοί van διαθέτουν σύστημα διεύθυνσης για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του οχήματος και σύστημα φρένων για την ασφαλή μείωση της ταχύτητας.
 3. Σύστημα Ανάρτησης:
  • Η ανάρτηση εξασφαλίζει την ομαλή κίνηση του οχήματος και την αντιμετώπιση ανωμαλιών του οδοστρώματος.
 4. Σύστημα Κίνησης:
  • Το σύστημα κίνησης προσφέρει τη δυνατότητα μετακίνησης και οδήγησης του φορτηγού. Ορισμένοι φορτηγοί van έχουν προώθηση μπροστά (front-wheel drive), άλλοι προώθηση πίσω (rear-wheel drive), ενώ άλλοι είναι τετρακίνητοι (four-wheel drive) για βελτιωμένη επίδοση σε ανοδικούς δρόμους.
 5. Χώρος Φόρτωσης:
  • Η κύρια λειτουργία του φορτηγού van είναι η μεταφορά εμπορευμάτων. Ο χώρος φόρτωσης σχεδιάζεται για να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες μεταφοράς.
 6. Τεχνολογικές Προσθήκες:
  • Ορισμένοι φορτηγοί van συνοδεύονται από προηγμένες τεχνολογικές προσθήκες όπως συστήματα πλοήγησης, αισθητήρες παρκαρίσματος, και συστήματα ασφαλείας.

Συνολικά, η λειτουργία του φορτηγού van επικεντρώνεται στην αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων, ενώ οι τεχνολογικές προσθήκες συμβάλλουν στην ασφάλεια και την άνεση του οδηγού.

Ρυμουλκά φορτηγά οχήματα Επεξεργασία

Το πιο συνηθισμένο όχημα στις μεγάλες αποστάσεις είναι το (φορτηγό) ρυμουλκό όχημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές περιστάσεις.

Τα ρυμουλκούμενα οχήματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα (πλήρως) ρυμουλκούμενα (full trailers) ή συρόμενα οχήματα και τα ημιρυμουλκούμενα (semi-trailers) ή επικαθήμενα οχήματα. Αν και με την πρώτη ματιά έχουν μεγάλες ομοιότητες, ωστόσο έχουν αρκετές διαφορές και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά[1].

Ορισμοί Επεξεργασία

1. Ρυμουλκούμενα οχήματα: Ως ρυμουλκούμενα νοούνται τα οχήματα εκείνα, που έλκονται από ένα αυτοκίνητο, φορτηγό ή ρυμουλκό (ελκυστήρα ή τράκτορα), χωρίς να διαθέτουν αυτόνομη μονάδα ισχύος. Ένα αυτοκίνητο, φορτηγό ή ρυμουλκό μπορεί να έλξει ένα ή περισσότερα ρυμουλκούμενα. Το ρυμουλκό ή το φορτηγό ονομάζεται κύριο ή έλκον όχημα, ενώ το ρυμουλκούμενο τμήμα του συνδυασμού, λέγεται ελκόμενο. Οι συνδυασμοί ενός αυτοκινήτου φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου αποτελούν μια σημαντική μορφή οδικής μεταφοράς της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία είναι πολλή αποδοτική και βελτιώνει τα οικονομικά οφέλη. Η ταχύτητα, η κινητικότητα, η ευελιξία και η ασφάλεια είναι τα πλεονεκτήματα, που αυτός ο τύπος μεταφοράς προσφέρει.

2. Ημιρυμουλκούμενα/Επικαθήμενα οχήματα: Τα ημιρυμουλκούμενα/επικαθήμενα οχήματα (κωδικός αμαξώματος: DA / Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858)[2] είναι τα ρυμουλκούμενα οχήματα, των οποίων οι άξονες είναι τοποθετημένοι πίσω από το κέντρο βάρους του οχήματος (όταν αυτό είναι ομοιόμορφα φορτωμένο) και είναι εφοδιασμένα με κύριο πείρο ζεύξης (king pin), ο οποίος μπορεί να μεταδώσει οριζόντιες και κατακόρυφες δυνάμεις στο έδρανο ζεύξης (ή πλάκα επικαθίσεως ή fifth wheel) ενός ελκυστήρα ή ενός ανεξάρτητου, συρόμενου τροχοφορείου (dolly). Ένα σημαντικό μέρος του συνολικού φορτίου του ημιρυμουλκούμενου φέρεται από τον ελκυστήρα ή το ανεξάρτητο τροχοφορείο. Οι συνδυασμοί ενός ελκυστήρα και ενός ημιρυμουλκούμενου ονομάζονται αρθρωτά οχήματα (articulated vehicles).

3. Πλήρως ρυμουλκούμενα/Συρόμενα οχήματα: Τα πλήρως ρυμουλκούμενα/συρόμενα οχήματα είναι τα ρυμουλκούμενα οχήματα, που έχουν εμπρός και πίσω άξονες χωρίς αυτόνομη ισχύ, αλλά με ανεξάρτητη στήριξη του φορτίου τους. Επιπλέον, υπάρχουν πλήρως ρυμουλκούμενα οχήματα με έναν ή δύο άξονες στο κεντρικό ή στο πίσω μέρος, καθώς και έναν σύνδεσμο στο εμπρός μέρος του σώματος του οχήματος. Έτσι, διακρίνονται οι εξής τρεις υποκατηγορίες ρυμουλκούμενων/συρόμενων οχημάτων:

α) Τα ρυμουλκούμενα με αρθρωτή ράβδο έλξης (κωδικός αμαξώματος: DΒ / Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858) διαθέτουν τουλάχιστον δύο άξονες και μια άρθρωση στον μπροστινό τους (διευθυντήριο) άξονα, έτσι ώστε η ράβδος, που συνδέεται με το έλκον όχημα, δύναται να σχηματίζει γωνία με το νοητό διαμήκη άξονα του ρυμουλκούμενου τόσο στο οριζόντιο, όσο και στο κατακόρυφο επίπεδο.
β) Τα κεντροαξονικά ρυμουλκούμενα (κωδικός αμαξώματος: DC / Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858) διαθέτουν δύο κοντινούς άξονες εκατέρωθεν του κέντρου βάρους του οχήματος και συνδέονται με το έλκον όχημα μέσω μιας συμπαγούς (άκαμπτης) ράβδου, χωρίς δυνατότητα απόκλισης από το νοητό διαμήκη άξονα του ρυμουλκούμενου. Επιπλέον, αυτή η ζεύξη δεν πρέπει να φορτίζει κατακόρυφα το έλκον όχημα περισσότερο από το 10% του φορτίου, που αντιστοιχεί στη μέγιστη μάζα του ρυμουλκούμενου ή να μεταδίδει φορτίο μεγαλύτερο των 1.000 daN.
γ) Τα ρυμουλκούμενα με άκαμπτη ράβδο έλξης (κωδικός αμαξώματος: DE / Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858) διαθέτουν τουλάχιστον έναν άξονα ή ομάδα αξόνων και μια συμπαγή ράβδο, που συνδέεται με το έλκον όχημα. Σε αυτήν την υποκατηγορία εμπίπτουν όσα ρυμουλκούμενα μεταφέρουν στατικό φορτίο στο έλκον όχημα μικρότερο από 4.000 daN και δεν εμπίπτουν στον ορισμό των κεντροαξονικών ρυμουλκούμενων.

Οι συνδυασμοί ενός αυτοκινήτου φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου ονομάζονται οδικοί συρμοί (road trains).

Κύριες διαφορές ημιρυμουλκούμενων και πλήρως ρυμουλκούμενων οχημάτων Επεξεργασία

Υπάρχουν πέντε κύριες διαφορές μεταξύ ενός ημιρυμουλκούμενου/επικαθήμενου και ενός πλήρως ρυμουλκούμενου/συρόμενου οχήματος.

1. Ο τύπος του έλκοντος οχήματος είναι διαφορετικός.

 • Το πλήρως ρυμουλκούμενο/συρόμενο όχημα συζευγνύεται με φορτηγό αυτοκίνητο. Ανάλογα με τις εκάστοτε μεταφορικές ανάγκες, το συρόμενο μπορεί να συζευχθεί ή να αποσυζευχθεί από το αυτοκίνητο της εταιρίας και να μείνει σταθμευμένο σε κάποιο χώρο. Ωστόσο, τα ναύλα ενός οδικού συρμού είναι μεγαλύτερα από εκείνα ενός ασυνόδευτου επικαθήμενου, λόγω μεγαλύτερου μήκους[3].
 • Το ημιρυμουλκούμενο/επικαθήμενο συζευγνύεται σχεδόν αποκλειστικά με ελκυστήρα. Σπανιότερα, συζευγνύεται σε ανεξάρτητο τροχοφορείο, που σύρεται πίσω από αυτοκίνητο φορτηγό. Ένας ελκυστήρας μπορεί να έλξει ασυνόδευτα επικαθήμενα οχήματα πολλών και διαφόρων μισθωτών. Ωστόσο, ένας ελκυστήρας χωρίς επικαθήμενο όχημα πίσω του δεν προσφέρει ουσιαστικό ώφελος στις μεταφορές.

2. Ο τρόπος σύνδεσης και τα χαρακτηριστικά φόρτισης του σώματος του ρυμουλκούμενου και του έλκοντος οχήματος είναι διαφορετικοί.

 • Το συρόμενο όχημα συνδέεται με το έλκον όχημα μέσω ενός απλού γάντζου σε κοτσαδόρο. Το έλκον όχημα δεν χρειάζεται να υποστηρίξει μέρους του φορτίου του ελκόμενου οχήματος. Απλά, παρέχει τη δυναμική τάση στο ρυμουλκούμενο, ώστε αυτό να υπερνικήσει την αντίσταση τριβής του δρόμου. Επομένως, το χαρακτηριστικό φόρτισης της σύνδεσης είναι κυρίως η δύναμη τάσης στην οριζόντια κατεύθυνση.
 • Το επικαθήμενο χρειάζεται ένα σημείο στήριξης, που παρέχεται από τον ελκυστήρα (ή το ανεξάρτητο τροχοφορείο). Πέρα από την παροχή ισχύος, ο ελκυστής φέρει περίπου το μισό φορτίο του ημιρυμουλκούμενου. Συνεπώς, η δύναμη στο σημείο σύζευξης (πείρος και έδρανο ζεύξης) μεταξύ ελκυστήρα (ή τροχοφορείου) και ενός ημιρυμουλκούμενου δεν είναι μόνο η τάση στην οριζόντια κατεύθυνση, αλλά και η δύναμη στήριξης στην κατακόρυφη διεύθυνση, που παρέχεται από τον ελκυστήρα (ή το τροχοφορείο). Γι' αυτό, ειδικοί ελκυστήρες ή (τροχοφορεία) μπορεί να διαθέτουν περισσότερους από δύο άξονες κάτω από το έδρανο ζεύξης τους.

3. Ο τρόπος στήριξης και στάθμευσης των ρυμουλκούμενων είναι διαφορετικός.

 • Το συρόμενο όχημα έχει, γενικά, τη διάταξη δύο αξόνων, κατανεμημένων στο εμπρός και πίσω τμήμα του σώματός του, έτσι ώστε όταν σταθμεύει ανεξάρτητα, μπορεί να σταθεί όρθιο επάνω στους τροχούς του.
 • Ο άξονας ή γενικότερα οι πολλαπλοί άξονες ενός επικαθήμενου είναι συγκεντρωμένοι στο πίσω μέρος του σώματός του, οπότε, για να σταθμεύει ανεξάρτητα, χρειάζεται ένα σύστημα στήριξης (landing gear) στην όρθια θέση.

4. Τα κατασκευαστικά στοιχεία είναι διαφορετικά.

 • Το συρόμενο όχημα περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο από αμάξωμα, σώμα, ανάρτηση, διάταξη έλξης, διάταξη διεύθυνσης, σύστημα βάδισης (walking system), σύστημα πέδησης και σύστημα σηματοδότησης (signal system).
 • Σε σύγκριση με το σύνολο ενός συρόμενου οχήματος, το επικαθήμενο όχημα δεν διαθέτει μπροστινούς άξονες, άρα ούτε διάταξη διεύθυνσης. Επίσης, δεν διαθέτει ράβδο ζεύξης, αλλά μόνο έναν πείρο ζεύξης και ένα πτυσσόμενο ή αναδιπλούμενο σύστημα όρθιας στήριξης. Καθώς η κατασκευή του μπροστινού μέρους είναι απλούστερη, το δάπεδο του πλαισίου είναι χαμηλότερο, οπότε αυτή η διάταξη έχει το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κέντρου βάρους και, άρα, της μεγαλύτερης ευστάθειας κατά τη φόρτωση και την κίνηση.

5. Τα σενάρια χρήσης των ρυμουλκούμενων είναι διαφορετικά.

 • Τα συρόμενα οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταφορές μικρών αποστάσεων σε αγροκτήματα, εργοστάσια, εταιρίες, λιμάνια, αποβάθρες, αποθήκες και άλλα πεδία. Οι πιο συνήθεις τύποι συρόμενων οχημάτων είναι τα ρυμουλκούμενα, που μεταφέρουν σκάφη ή οικόσιτα ζώα, εμπορευματικά ρυμουλκά, τροχόσπιτα (RV trailers), μπαγαζιέρες, ρυμουλκά κοινής ωφελείας και άλλα.
 • Τα επικαθήμενα οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταφορές αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις, εθνικές ή διεθνείς. Τα πιο συνήθη επικαθήμενα περιλαμβάνουν τα οχήματα απόθεσης εμπορευματοκιβωτίων (πλατφόρμες), τα ανατρεπόμενα ημιρυμουλκούμενα οχήματα, τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα με ψηλά τοιχία και επάνω ανοικτά ή κλειστά, τα οχήματα τύπου van, τα οχήματα μεταφοράς χύδην τσιμέντου (μπετονιέρα) ή καυσίμων (βυτιοφόρα) ή άλλων οχημάτων και άλλα. Επίσης, εδώ μπορoύν να καταταχθούν τα αρθρωτά λεωφορεία (articulated buses) των αστικών συγκοινωνιών, με τη διαφορά ότι τα αρθρωτά τμήματα δεν αποσυνδέονται και η κινητήρια ισχύς βρίσκεται συνήθως στο πίσω τμήμα.

Οδικοί Συρμοί μεγάλου μήκους Επεξεργασία

Σε περίπτωση, όπου η κατά τόπους νομοθεσία επιτρέπει τη διακίνηση συρμών με περισσότερα από ένα ρυμουλκά οχήματα, είναι δυνατόν να συζευχθούν δύο ή περισσότερα συρόμενα οχήματα πίσω από ένα αυτοκίνητο φορτηγό. Επίσης, ένα ημιρυμουλκούμενο μπορεί να συζευχθεί πίσω από άλλο συρόμενο ή επικαθήμενο, με τη βοήθεια ανεξάρτητου τροχοφορείου ή ενός ειδικά κατασκευασμένου επικαθήμενου, του οποίου το πίσω μέρος είναι χαμηλό και διαθέτει πλάκα επικάθισεως. Η ζεύξη μέσω τροχοφορείου ονομάζεται τύπος Α, ενώ μέσω πείρου-εδράνου ονομάζεται τύπος Β. Συνθέτοντας ρυμουλκούμενα οχήματα στη σειρά, σχηματίζονται οδικοί συρμοί διπλού, τριπλού ή πολλαπλού τύπου Α, B ή συνδυασμού αυτών. Παρακάτω, παρατίθενται οι περιγραφές των βασικών διαμορφώσεων συρμού, όπως απεικονίζονται στο επόμενο σχήμα.

 
Τύποι οδικών συρμών:
A: διπλό B
B: τριπλό B
C: διπλό A
D: τριπλό AB (ή BA)
E: τετραπλό BAB
F: τετραπλό ABB
G: τριπλό A
H: τετραπλό AAB (ή BAA)
K: Ειδικός, αυστραλιανός οδικός συρμός περιορισμένης μεταφοράς ορυχείων


Διπλό A (περίπτωση C)

Ένας συρμός διπλού Α (Α-double) αποτελείται από έναν ελκυστήρα και δύο ημιρυμουλκούμενα/επικαθήμενα οχήματα, το πρώτο εκ των οποίων επικάθεται στο έδρανο ζεύξης του ελκυστήρα και επιπλέον διαθέτει κοτσαδόρο πίσω του. Στον κοτσαδόρο προσδένεται ανεξάρτητο τροχοφορείο (dolly) με έδρανο ζεύξης για το δεύτερο επικαθήμενο. Στα θετικά αυτού του τύπου οδικών συρμών συγκαταλέγεται η δυνατότητα χρήσης κανονικών ημιρυμουλκούμενων, που μπορούν να μεταφέρουν πολύ μεγάλα φορτία. Στα αρνητικά προσμετράται κυρίως η δυσκολία στην οπισθοπορεία, λόγω των πολλαπλών αρθρώσεων με διαφορετικούς τύπους σύζευξης.

Διπλό Β (περίπτωση A)

Ένας συρμός διπλού Β (B-double) αποτελείται από έναν ελκυστήρα και δύο επικαθήμενα οχήματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε στο πίσω μέρος του (πάνω από τους άξονές του) διαθέτει έδρανο ζεύξης για το δεύτερο επικαθήμενο. Ένας αντιπροσωπευτικός τέτοιος συρμός μπορεί να έχει μήκος έως 27,5 μέτρα και έχει μόνο δύο σημεία άρθρωσης. Το "δίδυμο" ρυμουλκούμενο επικάθεται στο έδρανο του ελκυστήρα κατά το συνήθη τρόπο. Η διάταξη αυτή πλεονεκτεί έναντι των άλλων καθώς δεν απαιτεί τη χρήση ανεξάρτητου τροχοφορείου και η οπισθοπορεία γίνεται πιο εύκολα, αφού και οι δύο αρθρώσεις είναι του ίδιου τύπου (πείρος-έδρανο). Λόγω των παραπάνω, αυτός ο τύπος αναπτύσσεται συνεχώς και γνωρίζει παγκόσμια αποδοχή. Τα ρυμουλκούμενα ενός οδικού συρμού τύπου B χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πολλών τύπων φορτίων, όπως δεξαμενές για υγρά και ξηρά χύδην φορτία, πλατφόρμες και οχήματα με πλευρικές κουρτίνες για φορτία καταστρώματος, δοχεία για αδρανή και υπολείμματα ξύλου, ρυμουλκούμενα ψυγεία για ευπαθή και κατεψυγμένα προϊόντα, φορτηγά για ξηρά προϊόντα, ρυμουλκούμενα υλοτομίας για δασοκομικές εργασίες και ρυμουλκούμενα βοοειδών για μεταφορά οικόσιτων ζώων. Επίσης, εδώ μπορoύν να καταταχθούν τα δι-αρθρωτά λεωφορεία (bi-articulated buses) των αστικών συγκοινωνιών, με τη διαφορά ότι τα αρθρωτά τμήματα δεν αποσυνδέονται και η κινητήρια ισχύς βρίσκεται συνήθως στο πίσω τμήμα.

Στην Αυστραλία, τα συνήθη ημιρυμουλκούμενα επιτρέπονται σχεδόν σε οποιονδήποτε δρόμο. Οι οδικοί συρμοί τύπου B υπόκεινται σε αυστηρότερες ρυθμίσεις, αλλά τα δρομολόγιά τους επιτρέπονται από τις τοπικές κυβερνήσεις των πολιτειών σχεδόν για οπουδήποτε απαιτείται μια σημαντική οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Τριπλό A (περίπτωση G)

Παρόμοια με το διπλό Α, αλλά με ένα επιπλέον ζεύγος τροχοφορείου και ημιρυμουλκούμενου με κοτσαδόρο στο πίσω μέρος (Α-triple). Στη Νότια Αυστραλία, οι μεγαλύτεροι οδικοί συρμοί των τριών ημιρυμουλκούμενων με μήκος έως τα 53.5 μέτρα (175 πόδες και 6 ίντσες) επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες διαδρομές του Άπω Βορρά (Far North).

Τριπλό Β (περίπτωση B)

Παρόμοια με το διπλό B, αλλά με ένα επιπλέον ημιρυμουλκούμενο σαν το πρώτο, που τοποθετείται πριν το τελευταίο όχημα (B-triple). Η αρχή της διάταξης συρμών τύπου B έχει αξιοποιηθεί στην Αυστραλία, όπου επιτρέπονται διαμορφώσεις, όπως τα διπλά και τριπλά Β και τα τετραπλά ΑΑΒ σε ορισμένες διαδρομές. Τέτοια δρομολόγια εκτελούνται στις περισσότερες πολιτείες της Αυστραλίας, όπου επιτρέπονται οι διπλοί οδικοί συρμοί. Η Εθνική Επιτροπή Μεταφορών της Αυστραλίας πρότεινε ένα εθνικό πλαίσιο για τη λειτουργία του τριπλού B, που περιλαμβάνει βασικές προδιαγραφές οχημάτων και συνθήκες λειτουργίας. Η επιτροπή αναμένει, ότι θα αντικαταστήσει την τρέχουσα προσέγγιση (όπου οι κανόνες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία), η οποία αποθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των τριπλών B για δρομολόγια από τη μια πολιτεία στην άλλη. Στη Νότια Αυστραλία, τα τριπλά B με μήκος έως 35,0 μέτρα (114 πόδες και 10 ίντσες) και οι οδικοί συρμοί δύο ρυμουλκούμενων με μήκος έως τα 36,5 μέτρα (119 πόδες και 9 ίντσες) επιτρέπονται γενικά μόνο σε συγκεκριμένες διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων των προσβάσεων σε βιομηχανικές και εξαγωγικές περιοχές κοντά στο λιμάνι της Αδελαΐδας από τα βόρεια.

Τριπλό ΑΒ ή ΒΑ (περίπτωση D)

Ένας οδικός συρμός τριπλού AB (ΑB-triple) αποτελείται από ένα κανονικό επικαθήμενο ακολουθούμενο από έναν συρμό διπλού Β, οποίο συζευγνύεται με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τροχοφορείου. Έτσι, η σειρά είναι: Ελκυστήρας - Επικαθήμενο - Τροχοφορείο - Διπλό Β. Εναλλακτική διαμόρφωση είναι το τριπλό BA (ΒΑ-triple), όπου αντιστρέφεται η διάταξη των οχημάτων, με το διπλό Β μπροστά από το τροχοφορείο και ένα κανονικό ημιρυμουλκούμενο από πίσω του (Ελκυστήρας - Διπλό Β - Τροχοφορείο - Επικαθήμενο).

Τετραπλό BAB (περίπτωση E)

Η διαμόρφωση τετραπλού BAB (BAB-quad) αποτελείται από δύο διπλά Β συνδεδεμένα μεταξύ του με ένα ανεξάρτητο τροχοφορείο. Έτσι, η σειρά είναι: Ελκυστήρας - Διπλό Β - Τροχοφορείο - Διπλό Β.

Τετραπλό ABB (περίπτωση F)

Η διαμόρφωση τετραπλού ABB (ABB-quad) αποτελείται από δύο κανονικά ημιρυμουλκούμενα, δύο ειδικά ημιρυμουλκούμενα και ένα ανεξάρτητο τροχοφορείο. Έτσι, η σειρά είναι: Ελκυστήρας - Κανονικό ημιρυμουλκούμενο - Τροχοφορείο - Τριπλό Β.

Τετραπλό AAB ή ΒΑΑ (περίπτωση Η)

Η διαμόρφωση τετραπλού ΑΑΒ (ΑAB-quad) αποτελείται από τρία κανονικά ημιρυμουλκούμενα, ένα ειδικό ημιρυμουλκούμενο και δύο ανεξάρτητα τροχοφορεία. Η σειρά είναι: Ελκυστήρας - Κανονικό ημιρυμουλκούμενο - Τροχοφορείο - Κανονικό ημιρυμουλκούμενο - Τροχοφορείο - Διπλό Β. Εναλλακτική διαμόρφωση είναι το τετραπλό BΑA (BΑA-quad), με τη σειρά: Διπλό Β - Τροχοφορείο - Κανονικό ημιρυμουλκούμενο - Τροχοφορείο - Κανονικό ημιρυμουλκούμενο.

Συρμός C

Ο οδικός συρμός C αποτελείται από ένα ημιρυμουλκούμενο προσδεδεμένο στο έδρανο ενός ανεξάρτητου τροχοφορείου τύπου C. Αντίθετα με το τροχοφορείο των συρμών τύπου Α, το τροχοφορείο τύπου C δεν διαθέτει μια, αλλά δύο ράβδους έλξης από το προπορευόμενο ελκυστήρα ή ρυμουλκούμενο. Έτσι, απαλείφεται η άρθρωση του κοτσαδόρου. Για να αποφευχθεί η τριβή των ελαστικών, ο ένας άξονας του τροχοφορείου τύπου C είναι αυτοδιευθυνόμενος (self-steerable). Λόγω έλειψης αρθρώσεων, τα τροχοφορεία τύπου C δεν επιτρέπονται στην Αυστραλία.


Διαστάσεις / χωρητικότητα φόρτωσης - ρυμουλκά οχήματα με σκέπασμα/με μουσαμά:

 • Μήκος: 13,60 m.
 • Πλάτος: 2,45 m - 2,50 m.
 • Ύψος: 2,50 m - 3,00 m.
 • Bάρος (μικτό φορτίο): έως 24 τόνοι.
 • Xώρος αποθήκευσης: έως 33 ευρωπαλέτες.

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Difference Between Semi-trailers and Full Trailers, Wondee Autoparts, https://www.wondee.com/Difference-Between-Semi-trailers-and-Full-Trailers-id3619289.html
 2. αρ.2, παρ. 2ε, ΦΕΚ Τεύχος B’ 4966/27.10.2021
 3. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Β' ΜΕΡΟΣ: Ρυμουλκούμενα 2020 - Επικαθήμενο ή Συρόμενο; του Μανώλη Αγριμανάκη, 01/07/2020, https://troxoikaitir.gr/article/387/afieroma-b-meros-rymoylkoymena-2020-epikathimeno-i-syromeno

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

 •   Λεξιλογικός ορισμός του φορτηγό στο Βικιλεξικό
 •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Trucks στο Wikimedia Commons