Φραγκίσκος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Φραγκίσκος μπορεί να αναφέρεται:

Εκκλησία Επεξεργασία

Αυτοκράτορες Επεξεργασία

Βασιλείς της Γαλλίας Επεξεργασία

Έλληνες μέχρι το 1821 Επεξεργασία

Κόμητες & Πρίγκιπες Επεξεργασία

Δούκες Επεξεργασία

Βασιλείς διαφόρων περιοχών Επεξεργασία

Ονόματα και ονομασίες από την ίδια ρίζα Επεξεργασία 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.