Φυλήράτσα) είναι μια ομάδα ζώων του ίδιου είδους, τα οποία βάσει της καταγωγής τους, ορισμένων μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών τους και της χρησιμοποίησής τους από τον άνθρωπο παρουσιάζουν στενή ομοιότητα μεταξύ τους. Οι σημαντικότεροι μηχανισμοί δημιουργίας και εξέλιξης μιας φυλής είναι η γεωγραφική απομόνωση πληθυσμών από άλλους, η φυσική και η τεχνητή επιλογή, η μετανάστευση και η γενετική παρέκκλιση.[1] Η σύζευξη μεταξύ ατόμων διαφορετικών φυλών ονομάζεται διασταύρωση και το αποτέλεσμα αυτής λέγεται υβρίδιο.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Ρογδάκης, Ε. (2006). Γενική Ζωοτεχνία. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 81. ISBN 960-351-674-0.