Φυλετικός διμορφισμός είναι η ανάπτυξη ευδιάκριτων μορφολογικών (φαινοτυπικών) διαφορών μεταξύ θηλυκών και αρσενικών ατόμων σε ένα είδος ή πληθυσμό. Πιο απλά, φυλετικό διμορφισμό έχουμε όταν τα αρσενικά και τα θηλυκά ενός είδους παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. στο μέγεθος, στο χρώμα κτλ.)

Οι αρσενικοί φασιανοί (δεξιά) έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και άλλο χρώμα από τους θηλυκούς φασιανούς (αριστερά).

Δείτε επίσης Επεξεργασία