Ο φυλετισμόςρασιαλισμός) είναι η πίστη στο ότι το ανθρώπινο είδος χωρίζεται εκ φύσεως σε φυλές, οι οποίες κατά τα φαινόμενα αποτελούν διαφορετικές βιολογικές κατηγορίες μεταξύ τους. Πολλά λεξικά ορίζουν τον όρο "φυλετισμός" ως συνώνυμο του ρατσισμού.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Chester L. Quarles (2004). Christian Identity: The Aryan American Bloodline Religion. McFarland.