Φυσική επιταχυντών

(Ανακατεύθυνση από Φυσική Επιταχυντών)

Η Φυσική Επιταχυντών ασχολείται με τα προβλήματα της κατασκευής και λειτουργίας επιταχυντών σωματιδίων.

Τα πειράματα που γίνονται στους επιταχυντές δεν θεωρούνται τμήμα της φυσικής επιταχυντών. Αυτά ανήκουν (ανάλογα με τον επιταχυντή στον οποίο γίνονται) στη Σωματιδιακή Φυσική, στην Πυρηνική Φυσική, στη Φυσική Υλικών κ.λπ.