Η Φυσική Πλάσματος είναι το πεδίο της Φυσικής που μελετά τη δυναμική συμπεριφορά του πλάσματος.

Σύντομα, είναι η μελέτη των στατιστικών ιδιοτήτων ενός συνόλου ελεύθερων φορτισμένων σωματιδίων που μακροσκοπικά είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και λέγεται πλάσμα.