Φυσική στερεάς κατάστασης

Η Φυσική Στερεάς Κατάστασης (ΦΣΚ) είναι ο κλάδος εκείνος της Φυσικής που μελετά τις ιδιότητες της ύλης σε στερεά φάση μέσω μεθόδων όπως η Κβαντομηχανική, η Κρυσταλλογραφία, ο Ηλεκτρομαγνητισμός και η Μεταλλουργία. Αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο κλάδο της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης. Η Φυσική Στερεάς Κατάστασης ασχολείται με την μελέτη των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των στερεών υλικών ως αποτέλεσμα των ιδιοτήτων των ατόμων από τα οποία αποτελούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ΦΣΚ να αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης υλικών, παρέχοντας τις βασικές έννοιες από τις οποίες αναπτύχθηκαν η τεχνολογία των ημιαγωγών, οι κρυσταλλοτρίοδοι και μετέπειτα οι σημερινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Παραπομπές Επεξεργασία

  • Ε. Ν. Οικονόμου, Φυσική Στερεάς Κατάστασης Τόμοι Ι & ΙΙ (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.