Γενικά με τον όρο φωταύγεια χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε εκπομπή φωτός χωρίς θέρμανση.

Το φαινόμενο της φωταύγειας είναι αυτό που παρατηρείται στα διάφορα σώματα όταν εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που η έντασή της σε ορισμένα μήκη κύματος ή στενές περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματός τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα ίδια αυτά σώματα στην ίδια θερμοκρασία. Η φωταύγεια παρατηρείται τόσο σε στερεές όσο και σε ρευστές ουσίες, ανόργανες ή οργανικές. Για παράδειγμα οι πυγολαμπίδες καθώς και κάποια οστρακοειδή κυρίως του Ινδικού ωκεανού αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του φαινομένου.

Η φωταύγεια ανάλογα στο χώρο που παρατηρείται αλλά και του τρόπου με τον οποίο συμβαίνει διακρίνεται ανάλογα σε:

  • Ατμοσφαιρική φωταύγεια
  • Βιοφωταύγεια που είναι αποτέλεσμα βιοχημικής αντίδρασης, όπως τα παραπάνω παραδείγματα.
  • Καθοδοφωταύγεια: με έκθεση του σώματος σε ενεργές καθοδικές ακτίνες.
  • Ραδιοφωταύγεια: με έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία όπως είναι οι ακτινοβολίες α και β.
  • Τριβοφωταύγεια: από συνεχή τριβή.
  • Φωτοφωταύγεια: με έκθεση του σώματος σε φωτεινή ακτινοβολία, και
  • Χημιφωταύγεια ή χημιοφωταύγεια που προκαλείται από χημικές αντιδράσεις.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παρέχεται ενέργεια σε ηλεκτρόνια των ατόμων της ουσίας η οποία και προκαλεί τη διέγερσή τους. Στη συνέχεια αυτά αποδιεγείρονται επανεκπέμποντας την ενέργεια που είχαν απορροφήσει σε μορφή φωτονίων.