Το φωτιστικό είναι ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τεχνητού φωτός ή / και φωτισμού για τον εκφωτισμό ενός χώρου. Η πηγή της ενέργειας είναι συνήθως ο ηλεκτρισμός μέσω ενός καλωδίου, παλαιότερα και γκάζι, κεριά η λάδι. Για εξωτερικούς χώρους υπάρχουν και ηλιακά φωτιστικά. Σε λειτουργία μπαίνει με έναν διακόπτη ή αυτόματα. Υπάρχουν πολλά είδη φωτιστικών, όπως οι πολυέλαιοι, απλά φωτιστικά ,τα επιτραπέζια , τα κρεμαστά κ.α. Λειτουργεί με ηλεκτρική ενεργεία

Φωτιστικό

Ειδικές μορφές είναι ο πολυέλαιος και το επιτραπέζιο φωτιστικό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία