Στη Βιολογία και ειδικότερα στη Βιοχημεία με τον όρο φωτοφωσφορυλίωση, (photophosphorylation), χαρακτηρίζεται ο βιοχημικός μηχανισμός, (διαδικασία), παραγωγής ATP, (αδενοσινοτριφωσφορικού οξέος), από ADP (αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ), που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός.

Η διαδικασία αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια των αντιδράσεων φωτός της φωτοσύνθεσης όπου καταλήγει επίσης και σε παραγωγη ανοικτής NADP. Χάρη του ηλιακού φωτός η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τη δέσμευση του ανόργανου φωσφόρου σ΄ ένα μόριο ADP προκειμένου να δώσει ATP.

Γενικά η φωτοφωσφορυλίωση χαρακτηρίζεται και ως μία μορφή αποθήκευσης ενέργειας.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • Λεξικό Βιολογίας Collins, σ. 702 - Εκδόσεις Ι. Φλώρος - Αθήνα