Φόρβαντας

(Ανακατεύθυνση από Φόρβας)

Με το όνομα Φόρβαντας ή Φόρβας είναι γνωστά 5 πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας.

  1. Θεσσαλός, γιος του Λαπίθη και της Ορσινόμης και αδελφός του Περίφαντα. Εγκαταστάθηκε στην Αχαική πόλη Ώλενο, πατέρας της Διογένειας που παντρεύτηκε τον Αλέκτωρα.[1]
  2. Αργείος, εγγονός του Φορωνέα, γιος του Άργου και αδελφός του Πείρασου. Γιος του ήταν ο Τρίοπας και εγγονοί του ο Αγήνωρας και ο Ίασος. [2]
  3. Γιος του Ήλιου και πατέρας της Αμβρακίας.[3]
  4. Αργείος, γιος του βασιλιά του Άργους Κρίασου και της Μελανθώς ή Μελάνθης, αδελφός του Ερευθαλίωνα και της Κλεόβοιας. Σύζυγός του ήταν η Εύβοια κόρη του Ασωπού, παιδιά του οι Τρίοπας, Αρέστορας και η Προνόη.[εκκρεμεί παραπομπή]
  5. Ένας από τους Πάνες.[εκκρεμεί παραπομπή]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Λαπίθης μὲν κατοικῶν περὶ τὸν Πηνειὸν ποταμὸν ἐβασίλευσε τῶν τόπων τούτων, γήμας δὲ Ὀρσινόμην τὴν Εὐρυνόμου ἐγέννησεν υἱοὺς δύο, Φόρβαντα καὶ Περίφαντα. οὗτοι μὲν οὖν ἐνταῦθα ἐβασίλευσαν, οἱ δὲ σύμπαντες λαοὶ ἀπὸ Λαπίθου Λαπίθαι προσηγορεύθησαν. τῶν δ´ υἱῶν τῶν Λαπίθου Φόρβας μὲν εἰς Ὤλενον παρῆλθεν, ἐξ ἧς μεταπεμψάμενος αὐτὸν Ἀλέκτωρ ὁ τῆς Ἠλείας βασιλεὺς βοηθόν. Διόδωρος ο Σικελιώτης Βιβλίο IV
  2. Ἄργου δὲ Πείρασος γίνεται καὶ Φόρβας, Φόρβαντος δὲ Τριόπας. Παυσανίου Κορινθιακά
  3. τὸ μὲν Φαέθοντα Ἡλίου παῖδα...καὶ Ὅμηρος ἐν Ἰλιάδι ἐποίησεν υἱὸν Φόρβαντος πολυμήλου. Παυσανίου Κορινθιακά