Χάρης

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το ελληνικό όνομα Χάρης μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο από τα παρακάτω πρόσωπα:

Αρχαιότητα Επεξεργασία

Νεότερη εποχή Επεξεργασία

Ως επώνυμο Επεξεργασία

Ως βαφτιστικό Επεξεργασία 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.