Για άλλες χρήσεις, δείτε: Χίος (αποσαφήνιση).

Χίος ΙV (Πλωτό συνεργείο)

Χίος IV (πλωτό συνεργείο)
Πληροφορίες
Ναυπηγείο‘Germany – Rostock’
Ένταξη σε υπηρεσία26 Απριλίου 1922
Παροπλισμός1968
δεδομένα

Πρώην ‘MARIE REPPEL’. Πρώην ‘ΗΦΑΙΣΤΟΣ’. Πρώην ‘ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΙ’. Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία ‘Germany – Rostock’. Στην ενεργεία από το 1920. Ύψωση της Ελληνικής Σημαίας στις 26 Απριλίου 1922. Παρελήφθη ως μέρος γερμανικών επανορθώσεων, το 1922. Εκποιήθηκε το 1968.