Οι Χαναανικές γλώσσες είναι μια υποοικογένεια των σημιτικών γλωσσών και μιλιόταν από τους αρχαίους λαούς που κατοικούσαν την περιοχή της Χαναάν, ανάμεσα σε άλλους από τους Εβραίους, τους Φιλισταίους, τους Φοίνικες και τους Χαναανίτες.

Οι Χαναανικές γλώσσες περιλαμβάνουν τη Φοινικική, τη Φιλισταϊκή, την Αμοριτική, τη Μωαβιτική, την Εδομιτική και την Εβραϊκή γλώσσα.

Οι Χαναανικές γλώσσες αποτελούν μαζί με την Ουγγαριτική, την Αραμαϊκή και την Αμοριτική τη βορειοδυτική ομάδα των σημιτικών γλωσσών.