Χαράδρα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η χαράδρα είναι επίμηκες βαθύ άνοιγμα της γης, συνώνυμο με το φαράγγι.

Το ουσιαστικό χαράδρα, εκτός της μορφολογίας της χαράδρας που περιγράφει, μπορεί να αφορά ονομασίες αρχαίων και μεταγενέστερων οικισμών.

ΟικισμοίΕπεξεργασία


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.