Χημικά στοιχεία 10ης ομάδας

Η 10η ομάδα[1], όπως αριθμείται από την IUPAC, είναι η ομάδα χημικών στοιχείων στον περιοδικό πίνακα που αποτελείται από το νικέλιο (Ni), το παλλάδιο (Pd), το λευκόχρυσο (Pt) και ίσως επίσης το χημικά μη χαρακτηρισμένο νταρμστάντιο (Ds). Όλα τα γνωστά ισότοπα του νταρμσταντίου είναι ραδιενεργά με βραχεία ημιζωή και δεν είναι γνωστό ότι απαντώνται στη φύση. Μόνο μικρές ποσότητες έχουν συντεθεί σε εργαστήρια.

Χημεία Επεξεργασία

Z Στοιχείο Αριθμός ηλεκτρονίων στο πυρήνα
28 νικέλιο 2, 8, 16, 2
46 παλλάδιο 2, 8, 18, 18
78 λευκόχρυσος 2, 8, 18, 32, 17, 1
110 νταρμστάντιο 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 (προβλεπόμενο)

Παραπομπές Επεξεργασία