Με τον συλλογικό όρο χημική βιομηχανία χαρακτηρίζεται τόσο κατά σύνολο όσο και κατά μονάδα οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο και αποκλειστικό αντικείμενο δραστηριότητας την μεταποίηση φυσικών πρώτων υλών σε συνθετικές πρώτες ύλες.

Πετροχημικό εργοστάσιο στη Λουϊζιάνα (ΗΠΑ)

Αν και υφίστανται πολλές βιομηχανίες με χημικές δραστηριότητες εν τούτοις υπάρχουν ασαφή όρια προσδιορισμού τους, που σημαίνει ότι δεν συμπεριλαμβάνονται όλες στον όρο αυτό υπό τη στενή του έννοια. Τέτοιες για παράδειγμα βιομηχανίες είναι η μεταλλουργία, η πετρελαϊκή βιομηχανία, (εκτός της πετροχημικής), καθώς και οι βιομηχανίες αλκοολούχων ποτών, απορρυπαντικών, βαφείων, γυαλιού, δέρματος, ζάχαρης, κυτταρίνης, τσιμέντου, φωτογραφικών αναπαραγωγών κ.λπ.

Κατά την ευρύτερη αποδεκτή βιομηχανική ταξινόμηση η χημική βιομηχανία διακρίνεται σε δύο βασικούς κλάδους στην "ορυκτή χημική βιομηχανία" και στην "οργανική χημική βιομηχανία". Και οι δύο αυτοί κλάδοι περιλαμβάνουν επεξεργασία και παραγωγή βασικών προϊόντων είτε ανόργανων, είτε οργανικών που σε μεγάλο ποσοστό των βιομηχανιών αυτών αναχρησιμοποιούν για την τελική παραγωγή καταναλωτικών αγαθών.

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.61ος, σελ.109.