Χημική σύσταση ενός υλικού αντικειμένου ονομάζεται το σύνολο των χημικών ουσιών που υπάρχουν στο αντικείμενο συμπεριλαμβανομένης και της περιεκτικότητας του σε αυτές. Η έννοια της χημικής σύστασης αναφέρεται μόνο στο είδος των ουσιών που μπορούν να βρεθούν στο σώμα και σε ποιες ποσότητες χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ουσίες είναι τοποθετημένες και δομούν το αντικείμενο.

Ο προσδιορισμός της χημικής σύστασης συνήθως απαιτεί την καταστροφή του αντικειμένου που εξετάζεται, ώστε να εκτιμάται μέσω δειγμάτων. Η εκτίμηση μπορεί να αφορά μόνο συγκεκριμένες ουσίες, για παράδειγμα στα ποτά ενδιαφέρει κυρίως η περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Ο προσδιορισμός της χημικής σύστασης εν μέρει ή πλήρης μπορεί να γίνει με χημικούς δείκτες, με φασματοσκοπία, καύση (για τον προσδιορισμό του άνθρακα).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Ετικέτα τροφίμου με αναγραφή των συστατικών