Χημικές τάξεις λέγονται στην Οργανική χημεία μεγάλες κατηγορίες οργανικών ενώσεων, που περιέχουν στο μόριό τους μια τουλάχιστον χαρακτηριστική ομάδα.

Μερικές από τις σημαντικότερες χημικές τάξεις, είναι:

 1. Οι υδρογονάνθρακες
 2. Οι αλκοόλες
 3. Οι αιθέρες
 4. Οι αλδεΰδες
 5. Οι κετόνες
 6. Τα καρβονικά οξέα
 7. Οι εστέρες
 8. Τα αλογονοπαράγωγα
 9. Τα νιτρίλια
 10. Τα σουλφονικά οξέα
 11. Οι νιτροενώσεις
 12. Οι αμίνες

κ.ά.

Δείτε επίσης Επεξεργασία