Χιονοστιβάδα

ολίσθηση μεγάλης μάζας χιονιού από την πλαγιά ενός βουνού

Η χιονοστιβάδα είναι ένα φαινόμενο που περιλαμβάνει την ολίσθηση μιας μεγάλης μάζας χιονιού από την πλαγιά ενός βουνού και προκαλείται όταν μια συγκεντρωμένη μάζα χιονιού απελευθερώνεται σε μία πλαγιά. Είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους στα βουνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συμπαρασύρουν πάγο, βράχους, δέντρα και άλλα υλικά στη πλαγιά, και πολλοί άνθρωποι κατά καιρούς πέφτουν θύματα χιονοστοιβάδων που ολισθαίνουν σε πλαγιές, ιδίως σε τουριστικές περιοχές. Μεγάλη σημασία έχει ο έγκαιρος εντοπισμός των θυμάτων και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας ειδικός πομποδέκτης που επιτρέπει την ανίχνευση ενός θύματος χιονοστιβάδας θαμμένου κάτω από το χιόνι.

Χιονοστιβάδα στο όρος Τιμπανόγκος της Γιούτα.

Οι χιονοστιβάδες είναι ταξινομημένες ανάλογα με μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, και βαθμολογούνται είτε από τη δυνατότητα καταστροφής είτε από τη μάζα του χιονιού που ρέει προς τα κάτω. Μερικά από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των χιονοστιβάδων είναι ο τύπος του χιονιού που εμπλέκεται, η φύση της βλάβης, η επιφάνεια ολίσθησης, ο μηχανισμός μετάδοσής της, το έναυσμα της χιονοστιβάδας, η γωνία κλίσης, η κατεύθυνση και το υψόμετρο. Το μέγεθος, η μάζα και η δυνατότητα καταστροφής της χιονοστιβάδας βαθμολογούνται σε λογαριθμική κλίμακα, που συνήθως απαρτίζεται από 4 έως 7 κατηγορίες, με τον ακριβή ορισμό των κατηγοριών να ποικίλει ανάλογα με το σύστημα παρατήρησης ή την περιοχή των προβλέψεων.

Μία χιονοστιβάδα είναι ένα παράδειγμα βαρυτικού ρεύματος αποτελούμενου από κοκκώδη υλικά. Σε μία χιονοστιβάδα, πολλά υλικά ή μείξεις διαφορετικών ειδών υλικών πέφτουν ή ολισθαίνουν εξαιτίας της δύναμης της βαρύτητας. Οι χιονοστιβάδες συχνά ταξινομούνται και από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

Μερικά παραδείγματα ιστορικών χιονοστιβάδων είναι: