Στην ανατομία με τον όρο χιτώνας ονομάζεται γενικά οποιοσδήποτε υμενώδης σχηματισμός που περιβάλλει ένα αυτούσιο όργανο συγκρατώντας έτσι το τοίχωμα αυτού, κατά το σχήμα του οργάνου. Οι χιτώνες οργάνων λαμβάνουν πρόσθετες διακριτές ονομασίες ανάλογα της θέσης τους.

Για παράδειγμα τέτοιοι χιτώνες είναι αυτοί των αγγειακών τοιχωμάτων, που διακρίνονται σε έξω, μέσους και έσω χιτώνες, ή εκείνοι του βολβού του οφθαλμού (σκληρός, χοριοειδής και αμφιβληστροειδής), ή ακόμη των όρχεων (δαρτός και ελυτροειδής).

Εξ αυτής της κατασκευής προσδιορίζεται κατά τη Συστηματική και η σπουδαία υποσυνομοταξία των χιτωνοζώων, της συνομοταξίας των Χορδωτών ζώων, που καλύπτει περίπου 1500 γνωστά είδη.

ΣημείωσηΕπεξεργασία

Στην αγγλική και κατ΄ επέκταση στη διεθνή ορολογία φέρονται οι ακόλουθοι όροι διευκρινιστικά:

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • «Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα» τομ. 61ος, σελ. 160
  • «Λεξικό Βιολογίας» Collns