Χλωριούχο βηρύλλιο

χημική ένωση

Το χλωριούχο βηρύλλιο είναι ένας άλας του βηρυλλίου με χημικό τύπο BeCI2.

Χλωριούχο βηρύλλιο