Αυτός ο χρήστης συνέβαλε ώστε να γίνει το λήμμα «Οργάνωση Χ» ένα καλό λήμμα.

Σε περίοδο εξεταστικής. Στον ελεύθερο χρόνο μου, ενδέχεται να συνεισφέρω μέσω Ip.