Αυτός ο χρήστης είναι Μακεδόνας.


Αυτός ο χρήστης κατάγεται από τις Σέρρες.