Καλημέρα,

Είμαι Γάλλος. Διαβάζω αργά και καταλαβαίνω λίγο και λίγο.

Είμαι εκεί