• επιγεννητικά φαινόμενα = κληρονομίσιμες αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση που δεν έχουν να κάνουν με μετάλλαξη στο DNA (απενεργοποίηση Χ χρωμοσώματος, μεθυλίωση)

ΦυτάΕπεξεργασία

  • liverwort = Ητατήτις, ηπατικά βρύα
  • hornwort = κερασφόρα βρύα