είμαι ο χρήστης KosMal και που και που συνεισφέρω στην ελληνική wiki η οποία είναι (και θα παραμείνει) σε νηπιακό επίπεδο μέχρι να ενηλικιωθούν οι έλληνες ...γενικώς.