Ο Νικηφόρος είναι ένας άνθρωπος του γένους Homo Sapiens. Του αρέσει το p-a-s-t-i-t-s-i-o.