Στόχος μου είναι (κυρίως) η έρευνα και προβολή της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας. Δραστηριοποιούμαι περισσότερο στην Wikipedia (English).

Επεμβάσεις σε άρθρα για ελληνικές βιομηχανίες οχημάτωνΕπεξεργασία

Εκτός από τη δημιουργία των όποιων νέων άρθρων, έκανα κάποιες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα άρθρα, βάσει της παρακάτω λογικής.

Από το 2006 έχω "ανεβάσει" στην Αγγλική Wikipedia, μεταξύ πολλών άλλων, μέρη από τα μέχρι τότε εκδοθέντα βιβλία μου (εκδ. 1995 και 2003) για την ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων, αεροσκαφών και μηχανικών κατασκευών, τα οποία μετέφρασα στα Αγγλικά. Στόχος μου ήταν η παροχή πρόσβασης στο διεθνές κοινό, σε στοιχεία για την ελληνική βιομηχανία (καθώς μέχρι τότε δεν υπήρχε σχετικό υλικό στα Αγγλικά). Τα κείμενα αυτά σύντομα διαπίστωσα ότι, όπως συχνά συμβαίνει με υλικό από τη Wikipedia, κατέληξαν (με απλή μεταφορά) σε άπειρα ελληνικά blogs και sites (καθώς και threads σε άλλα blogs) με αντικείμενο το "ελληνικό αυτοκίνητο", συχνά χωρίς καν να γίνεται αναφορά - τουλάχιστον - στη Wikipedia ως πηγή. Σε κάποιες δε περιπτώσεις κάποιοι έκαναν και αντίστροφη μετάφραση, στα Ελληνικά, με αρκετά όμως μικρολάθη. Αυτά, με τη σειρά τους, κατέληξαν στην ελληνική Βικιπαίδεια... Οι πρόσφατες επεμβάσεις μου έχουν συνεπώς γίνει με στόχο τη διόρθωση τέτοιων μικροσφαλμάτων.


Λάμπρος Σκαρτσής