Κάποιες συνδέσεις με sites που μου φάνηκαν ενδιαφέροντα:

openoffice.org