Χρήστης (πληροφορική)

κάποιος που χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή ή δικτυακή υπηρεσία

Χρήστης είναι ένα άτομο που χρησιμοποιεί υπολογιστή ή δίκτυο. Οι χρήστες χρησιμοποιούν γενικά ένα σύστημα ή ένα προϊόν λογισμικού[1] χωρίς την τεχνική γνώση που απαιτείται για να το κατανοήσουν πλήρως.[1] Ένας χρήστης έχει συχνά έναν λογαριασμό χρήστη και ταυτίζεται με το σύστημα από ένα όνομα χρήστη (και τον κωδικό του).

Μέσα σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή ιστοσελίδα, ένας χρήστης συχνά εκπροσωπείται από ένα αφηρημένο εικονίδιο ενός προσώπου.

Ορισμένοι επαγγελματίες έχουν εκφράσει την διαφωνία τους για τον όρο «χρήστης», προτείνοντας την αλλαγή του.[2]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία