Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι ο μεγαλύτερος τομέας παραγωγής στον κόσμο από την άποψη των αποδοχών (20% της αγοράς το 2004). Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από τον τομέα χρηματοδότησης. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές τράπεζες, και μεσιτικά γραφεία, είναι παραδείγματα τύπων εταιριών που διαμορφώνουν αυτόν τον τομέα: Παρέχουν τα χρήματα, την επένδυση και τις σχετικές υπηρεσίες.