Εκκλησιαστική μουσική

(Ανακατεύθυνση από Χριστιανική μουσική)

Εκκλησιαστική μουσική είναι η μουσική που χρησιμοποιείται κατά την λατρεία του Θεού στη Χριστιανική Εκκλησία. Η εκκλησιαστική μουσική ακολούθησε διαφορετική πορεία στην Ανατολή και τη Δύση. Για την πορεία της εκκλησιαστικής μουσικής στην Ανατολή δείτε το λήμμα Βυζαντινή μουσική. Για την πορεία της εκκλησιαστικής μουσικής στη Δύση δείτε το Δυτική εκκλησιαστική μουσική.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί δεσμοί

Επεξεργασία