Η χριστιανοδημοκρατία είναι μία πολιτική ιδεολογία που αποσκοπεί στην εφαρμογή χριστιανικών αρχών στην οργάνωση του κράτους. Πρωτοεμφανίστηκε κατά τον 19ο αιώνα και επηρεάστηκε κυρίως από τον συντηρητισμό και την καθολική κοινωνική διδασκαλία. Συνεχίζει να ασκεί επιρροή στην πολιτική ζωή κυρίως σε κράτη της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής, αν και σε ορισμένα κράτη της δυτικής Ευρώπης η χριστιανική ηθική έχει επηρεαστεί από την εκκοσμίκευση.

Στην πράξη, η χριστιανοδημοκρατία θεωρείται συντηρητική σε πολιτιστικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα (κοινωνικός συντηρητισμός), ενώ προάγει την κοινωνική οικονομία της αγοράς στον οικονομικό τομέα, δηλαδή προσομοιάζει με τη σοσιαλδημοκρατία. Στην Ευρώπη, όπου οι κύριοι αντίπαλοι των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων είναι κοσμικοί σοσιαλδημοκράτες, τα κόμματα αυτά σε γενικές γραμμές θεωρούνται μετριοπαθώς συντηρητικά (κεντροδεξιά), ενώ αντίστοιχα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στο εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο της Νότιας Αμερικής τείνουν γενικά να θεωρούνται κεντροαριστερά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων αποτελούν: η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στη Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Κολομβίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα Ελβετίας, η Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση στην Ολλανδία και το ιστορικό κόμμα Χριστιανική Δημοκρατία στην Ιταλία και άλλα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία