Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Χρυσίππη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες. Μητέρα της Χρυσίππης ήταν η Μέμφιδα, και επομένως η Χρυσίππη ήταν ομοθαλής αδελφή της Κλειτής και της Σθενέλης. Η Χρυσίππη παντρεύτηκε τον γιο του Αιγύπτου Χρύσιππο και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969