Χρόνος μετάδοσης μετ' επιστροφής

Στο τομέα των δικτύων και τηλεπικοινωνιών, ο χρόνος μετάβασης μετ' επιστροφής (round-trip time, για συντομία RTT) είναι η χρονική διάρκεια που απαιτείται για να μεταδοθεί ένα σήμα από τον αποστολέα στον παραλήπτη, συν την χρονική διάρκεια που απαιτείται για να σταλεί πίσω στον αποστολέα η επιβεβαίωση της λήψης του σήματος από τον παραλήπτη.

  • Στο πεδίο των δικτύων υπολογιστών, αυτό το σήμα είναι συνήθως ένα πακέτο δεδομένων και ο χρόνος RTT είναι περισσότερο γνωστός ως χρόνος ping. Ένας οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να προσδιορίσει το χρόνο RTT στο δίκτυό του χρησιμοποιώντας την εντολή ping στην κονσόλα γραμμής εντολών του υπολογιστή του.
  • Στο πεδίο της διαστημικής τεχνολογίας επικοινωνιών, ο χρόνος RTT ισούται με τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για να διαδοθεί το φως προς ένα δορυφορικό σύστημα (ή διαστημόπλοιο) και να επιστρέψει.

Μια δικτυακή σύνδεση με μεγάλο εύρος ζώνης και μεγάλο RTT μπορεί να μεταδίδει ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων τα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες μεγάλες διασυνδέσεις απαιτούν ειδικά σχεδιασμένα πρωτόκολλα, όπως η Επιλογή Διεύρυνσης Παραθύρου στο TCP.