Χωρητικότητα καναλιού ονομάζεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης με τον οποίο είναι δυνατό να μεταδοθούν τα δεδομένα μέσω ενός επικοινωνιακού καναλιού.

Στα ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας τα προβλήματα μετάδοσης περιορίζουν τον ρυθμό με τον οποίο τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν. Ο Nyquist απέδειξε ότι σε κανάλι δίχως θόρυβο και με εύρος ζώνης Β είναι δυνατό να μεταδοθούν δεδομένα με ρυθμό 2*Β.

Η θεωρία μετάδοσης πληροφοριών που αναπτύχθηκε από τον Κλοντ Σάνον (Claude Shannon) κατά την διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ορίζει την έννοια της χωρητικότητας καναλιού και περιλαμβάνει ένα μαθηματικό μοντέλο μέσω του οποίου είναι δυνατό να μετρηθεί. Σύμφωνα με το θεώρημα του Σάνον η χωρητικότητα του καναλιού εξαρτάται από το εύρος ζώνης του καναλιού και τον λόγο σήματος προς θόρυβο.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών, Εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.