Ψι (κυριλλικό αλφάβητο)

γράμμα του κυριλλικού αλφαβήτου
(Ανακατεύθυνση από Ψι (Κυριλλικό αλφάβητο))

Το Ѱ στο κυριλλικό αλφάβητο εκφράζει το φθόγγο /ps/. Πλέον δεν χρησιμοποιείται. Ήταν παρόμοιο με το Ψ του ελληνικού αλφαβήτου.