Τα ψυχανθή ή κυαμοΐδες (επιστημονικές-λατινικές ονομασίες Papilionoideae, Faboideae) αποτελούν μεγάλη υποοικογένεια φυτών με 503 γένη και περίπου 14.000 είδη με παγκόσμια κατανομή, που ανήκουν στην οικογένεια κυαμοειδή (Fabaceae) και στην τάξη των κυαμώδη (Fabales). Τα εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για τη διατροφή αγροτικών ζώων. Είναι φυτά δικοτυλήδονα, ετήσια, διετή ή πολυετή, και παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ψυχανθή
Κροταλαρία (Crotalaria retusa)
Κροταλαρία (Crotalaria retusa)
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Φυτά
Συνομοταξία: Αγγειόσπερμα (Angiosperms)
Ομοταξία: Δικοτυλήδονα (Dicotyledoneae)
Τάξη: Κυαμώδη (Fabales)
Οικογένεια: Κυαμοειδή (Fabaceae)
Υποοικογένεια: Ψυχανθή (Papilionoideae)
Ομοιογένειες

Τα καλλιεργούμενα ψυχανθή, ανάλογα με το είδος ή τις οικολογικές απαιτήσεις τους, καλλιεργούνται για διάφορους σκοπούς. Μερικά από αυτά, όπως η μηδική (Medicago sativa) ή τα τριφύλλια, καλλιεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το χόρτο τους, που υπό διάφορες μορφές χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. Άλλα πάλι, όπως τα ρεβίθια ή τα φασόλια, καλλιεργούνται για τα ξερά σπέρματά τους, που είναι γνωστά με τη γενική ονομασία όσπρια, χωρίς βέβαια για μερικά από αυτά να αποκλείεται η καλλιέργεια τους και για τους χλωρούς λοβούς.

Τα ψυχανθή κτηνοτροφικά φυτά περιλαμβάνουν δέντρα (όπως η χαρουπιά και η ψευδακακία), θάμνους (όπως η δενδρώδης μηδική, Medicago arborea), αλλά τα πλέον σημαντικά είδη είναι τα ποώδη, τόσο τα ετήσια και όσο και τα πολυετή.

Τέλος αρκετά ψυχανθή καλλιεργούνται για διάφορες άλλες εξειδικευμένες χρήσεις, όπως ένα είδος κροταλαρίας για τις ίνες της, ένα είδος γλυκόριζας για τις γλυκές ρίζες της ή διάφορα είδη ακακίας για την παραγωγή αραβικού κόμμεος, ενώ αρκετές εκτάσεις καλλιεργούνται με διάφορα ψυχανθή που αναστρέφονται εντός του εδάφους, με σκοπό τη βελτίωση της γονιμότητάς του.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Faboideae στο Wikimedia Commons