Ψυχολογικό τραύμα

Βλάβη στο μυαλό λόγω ενός στρεσογόνου γεγονότος

Το Ψυχολογικό τραύμα είναι μια βλάβη στο μυαλό του ανθρώπου ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων ενοχλητικών γεγονότων που προκαλούν υπερβολικό άγχος, το οποίο υπερβαίνει την ικανότητα του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα που αναγείρονται, καταλήγωντας σε σοβαρές και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες.

Δεδομένου ότι το ψυχολογικό τραύμα διαφέρει μεταξύ των ανθρώπων, ανάλογα με τις υποκειμενικές εμπειρίες τους, οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο σε παρόμοια τραυματικά γεγονότα. Με άλλα λόγια, δεν τραυματίζονται ψυχολογικά όλοι οι άνθρωποι που βιώνουν ένα τραυματικά ψυχολογικό συμβάν. Είναι πιθανό όμως ότι ορισμένα άτομα αναπτύσσουν μετατραυματικές διαταραχές στρες μετά την έκθεσή τους σε ένα σημαντικό τραυματικό συμβάν. Αυτή η απόκλιση στο ποσοστό κινδύνου μπορεί να αποδοθεί σε προστατευτικούς παράγοντες που ενδέχεται να έχουν ορισμένα άτομα, τα οποία τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν το εν λόγω ψυχολογικό τραύμα ; σχετίζονται μεταξύ άλλων με περιβαλλοντικούς και ιδιοσυγκρασίας παράγοντες. Μερικά παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά για την ανθεκτικότητα του ατόμου και την ενεργή αναζήτηση βοήθειας.

Περαιτέρω μελέτηΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία