Ως ωστικό κύμα (blast wave) χαρακτηρίζεται η υπό μορφή κύματος αναπτυσσόμενη ώθηση των αερίων σε επερχόμενη έκρηξη μιας εκρηκτικής ύλης που οφείλεται κυρίως στην ανάφλεξή της, με συνέπεια την αποσύνθεσή της. Η ταχύτητα του εκρηκτικού κύματος εξαρτάται από τη πίεση που δημιουργούν τα εκ της αποσύνθεσης της εκρηκτικής ύλης αέρια, κατά την έκρηξη και ονομάζεται ταχύτητα έκρηξης.

Το ωστικό μέτωπο (shock front) των συμπιεσμένων αερίων αποτελεί την αφετηρία του εκρηκτικού κύματος που εξαπλώνεται υπερταχυτικά. Έπεται ο εκρηκτικός άνεμος υποπίεσης (blast wind of negative pressure) ο οποίος ρούφα τα αντικείμενα στο κέντρο της έκρηξης.

  • Η ταχύτητα έκρηξης είναι χαρακτηριστική για κάθε εκρηκτική ύλη και που αυξάνεται ανάλογα προς τη πυκνότητα αυτής. Έτσι η ταχύτητα έκρηξης της νιτρογλυκερίνης είναι 1200 - 1600 μ. ανά δευτερόλεπτο, της βαμβακοπυρίτιδας 6.000 m/sec, ενώ του πικρικού οξέος μόλις 800 m/sec (όταν είναι ασυμπίεστο) και 7.000 m/sec όταν προηγουμένως έχει συμπιεσθεί.

Σημείωση: Το ωστικό κύμα είναι κύμα κρούσης (κύμα του οποίου η ταχύτητα υπερβαίνει την τοπική ταχύτητα του ήχου) χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι συμβαίνει πάντα και το αντίστροφο.