Γεγονότα Επεξεργασία

  • Το χρέος της Καρθαγένης προς τη Ρώμη αποπληρώνεται πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι, σύμφωνα με την Καρθαγένη, η συνθήκη με τη Ρώμη, η οποία τέθηκε σε ισχύ στο τέλος του Β΄ Καρχηδονιακού Πολέμου, δεν ισχύει πλέον. Οι Ρωμαίοι δεν συμφωνούν με αυτήν την ερμηνεία. Αντιθέτως, θεωρούν τη συνθήκη ως μόνιμη διακήρυξη της υποταγής της Καρχηδόνας στη Ρώμη.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία