Το 19 (δεκαεννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 18 και πριν από το 20. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 19 συμβολίζεται ως XIX στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΙΘ´ ή ιθ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 18 19 20 →

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

-30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50

Περιγραφικά
Απόλυτοςδεκαεννέα
Τακτικός19ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 19
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
39.339884187199
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΙΘ´
ΡωμαϊκόXIX
Δυαδικό100112
Τριαδικό2013
Τετραδικό1034
Πενταδικό345
Εξαδικό316
Οκταδικό238
Δωδεκαδικό1712
Δεκαεξαδικό1316
ΕικοσαδικόJ20
ΕξηνταδικόJ60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

Πολλαπλασιασμός

x*19 0*19 1*19 2*19 3*19 4*19 5*19 10*19 19 * π 19 * e 19 * φ
0 19 38 57 76 95 190 59,69 51,642 30,743

Διαίρεση

19/x 19/0 19/1 19/2 19/3 19/4 19/5 19/10 19 / π 19 / e 19 / φ
- 19 9,5 6,3333 4,75 3,8 1,9 6,048 6,99 11,743
x/19 0/19 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 10/19 π / 19 e / 19 φ / 19
0 0,0526 0,1053 0,1579 0,2105 0,2632 0,5263 0,165 0,143 0,085

Δυνάμεις

19x 190 191 192 193 19π 19e 19φ
1 19 361 6859 10.406,856 2.989,87 117,238
x19 019 119 219 319 π19 e19 φ19
0 1 524288 1162261467 2.791.519.149,208 178.131.036,734 9.349

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(19)
Φυσικός
ln(19)
Δεκαδικός
lg(19)


Τετραγωνική
19
Κυβική
319
4,248 2,944 1,278523


4,359 2,668

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(19) συν(19) εφ(19) ημ-1(19) συν-1(19) εφ-1(19)
Ακτίνια 0,15 0,99 0,15 1,52
Μοίρες 8,59 56,65 8,69 86,99

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

55 54 53 52 51 50 49
56 35 34 33 32 31 48
57 36 23 22 21 30 47
58 37 24 19 20 29 46
59 38 25 26 27 28 45
60 39 40 41 42 43 44
61 62 63 64 65 66 67

Άλλες πράξεις Επεξεργασία

  • Οι τετραγωνικές ρίζες του 19 είναι δύο άρρητοι αριθμοί, ίσοι κατά προσέγγιση με ±4,3588989435406735522369819838596
  • 19! = 19·18·17·16·15·14·13·12·11·10·9·8·7·6·5·4·3·2 = 121.645.100.408.832.000
  • 219 = 19↑↑2 = 1919 = 1.978.419.655.660.313.589.123.979

Το 19 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 19 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία