Το 28978 Ιξίων, ή 2001 KX76, είναι ένα μεγάλο μεταποσειδώνιο αντικείμενο. Ανακαλύφθηκε τις 22 Μαΐου 2001.

28978 Ιξίων
Ο Ιξίων σε κύκλο.
Ο Ιξίων σε κύκλο.

28978 Ιξίων

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Deep Ecliptic Survey
Ανακαλύφθηκε στις 22 Μαΐου 2001
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 7.370.503.000 km
(49,269 AU)
Περιήλιο 4.501.495.000 km
(30,091 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 5.935.999.000 km
(39,680 AU)
Εκκεντρότητα 0,242
Περίοδος περιφοράς 91.265,847 ημέρες
(249,95 χρόνια)
Συνοδική Περίοδος - ημέρες
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 4,66 km/s
Κλίση 19,584° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 71,028°
Όρισμα του περιηλίου 298,779°
Δορυφόροι 0
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ισημερινή Ακτίνα 325 km
Πολική Ακτίνα - km
Πεπλάτυνση -
Επιφάνεια <2,24 ×106 km2
Όγκος <3,15 ×108 km3
Μάζα ~3 ×1020 kg
Μέση πυκνότητα ~2 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό <0,2297 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής ~0,4346 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής - h
Κλίση άξονα
Λευκαύγεια 0,15-0,37
Φαινόμενο μέγεθος 19,6
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~44 K

Τροχιά Επεξεργασία

 
Η τροχιά του Ιξίων(πράσινο)

Η τροχιά του Ιξίωνα μοιάζει με αυτή του Πλούτωνα, αλλά το περιήλιο του Πλούτωνα βρίσκεται κοντά στο αφήλιο του Πλούτωνα. Το αφήλιο του Ιξίωνα είναι 7,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (49 ΑΜ) από τον Ήλιο, το περιήλιό του είναι 4,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο (30 ΑΜ) και η μέση απόσταση από τον Ήλιο είναι 5,95 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (39,5 ΑΜ) από τον Ήλιο. Η περιφορά του διαρκεί 250 γήινα χρόνια.

Φυσικά χαρακτηριστικά Επεξεργασία

 
Ο Ιξίων.

Ο Ιξίων είναι μετρίως κόκκινο αντικείμενο και η επιφάνειά του αποτελείται από σκούρο άνθρακα και θολίνες. Η διάμετρός του είναι περίπου 820 χιλιόμετρα.

Το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο έχει ελέγξει τον Ιξίωνα για κομητική δραστηριότητα, αλλά δεν ανίχνευσε κώμα. Ο Ιξίων απέχει 41 αστρονομικές μονάδες από τον Ήλιο[1], και είναι πιθανό ότι ο Ιξίων θα μπορούσε να αναπτύξει ένα κώμα ή προσωρινή ατμόσφαιρα όταν είναι πιο κοντά στο περιήλιο.

Παραπομπές Επεξεργασία