31 Ευφροσύνη

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
31 Ευφροσύνη
Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Τζέιμς Φέργκιουσον
Ανακαλύφθηκε στις 1 Σεπτεμβρίου 1854
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 577.571.000 km
(3,861 AU)
Περιήλιο 364.755.000 km
(2,438 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 471.163.000 km
(3,150 AU)
Εκκεντρότητα 0,226
Περίοδος περιφοράς 2.041,585 ημέρες
(5,59 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 16,57 km/sec
Κλίση 26,316° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 31,238°
Όρισμα του περιηλίου 61,996°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 128 km
Μάζα 6,2 ×1018 kg
Μέση πυκνότητα 0,71 ± 0,16 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό ~0,0679 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής ~0,1319 km/sec
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 0,2305 ημέρες
(5,531 h)
Λευκαύγεια 0,0543
Φασματικός τύπος C
Φαινόμενο μέγεθος 10,16 ως 13,61
Απόλυτο μέγεθος 6,74
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~159 K

Η Ευφροσύνη (αγγλικά: Euphrosyne) είναι ο αστεροειδής (μικρός πλανήτης) με αύξοντα αριθμό ανακαλύψεως 31. Ανακαλύφθηκε την 1 Σεπτεμβρίου 1854 από τον Τζέιμς Φέργκιουσον, που παρατηρούσε από τις ΗΠΑ (η πρώτη ανακάλυψη αστεροειδούς από την Αμερική). Η Ευφροσύνη έχει απόλυτο μέγεθος (όπως αυτό ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 6,74 και φαινόμενο μέγεθος που κυμαίνεται από 10,16 ως 13,61. Πήρε το όνομά της από τη μία εκ των Χαρίτων στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

Η Ευφροσύνη περιφέρεται περί τον Ήλιο σε μέση απόσταση (μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς της) 3,149 αστρονομικών μονάδων ή 471,16 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Η απόσταση από τον Ήλιο όμως κυμαίνεται σημαντικά, από 364,75 ως 577,57 εκατομμύρια χλμ., καθώς η εκκεντρότητα της τροχιάς της Ευφροσύνης είναι αρκετά μεγάλη, e = 0,226. Μία περιφορά της Ευφροσύνης περί τον Ήλιο συμπληρώνεται σε 2041,6 γήινες ημέρες ή 5,59 γήινα έτη. Η κλίση της τροχιάς της Ευφροσύνης ως προς την εκλειπτική είναι επίσης σημαντική, 26,32 μοίρες.

Η μέση διάμετρος της Ευφροσύνης είναι 255,9 χλμ., πράγμα που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της Κύριας Ζώνης, και η μάζα της 17 τετράκις εκατομμύρια τόνοι. Η Ευφροσύνη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 5 ώρες και 32 λεπτά.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία