Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Αρτεμισία Β', αδελφή, σύζυγος και διάδοχος του βασιλιά Μαυσώλου της Καρίας