Το 39 (τριάντα εννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 38 και πριν από το 40. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 39 συμβολίζεται ως XXΧIX στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΛΘ´ ή λθ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 38 39 40 →

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

-10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70

Περιγραφικά
Απόλυτοςτριαντα-εννέα
Τακτικός39ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση3 × 13
Διαιρέτες1 3 13 39
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών17
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
106.63176026064
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΛΘ´
ΡωμαϊκόXXXIX
Δυαδικό1001112
Τριαδικό11103
Τετραδικό2134
Πενταδικό1245
Εξαδικό1036
Οκταδικό478
Δωδεκαδικό3312
Δεκαεξαδικό2716
Εικοσαδικό1J20
Εξηνταδικόd60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 39 είναι σύνθετος αριθμός καθώς οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 13 και 39, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 40.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 39 είναι 39 = 3 · 13.
  • Το 39 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (3 · 13).

Πολλαπλασιασμός

x*39 0*39 1*39 2*39 3*39 4*39 5*39 10*39 39 * π 39 * e 39 * φ
0 39 78 117 156 195 390 122,522 106,002 63,103

Διαίρεση

39/x 39/0 39/1 39/2 39/3 39/4 39/5 39/10 39 / π 39 / e 39 / φ
- 39 19,5 13 9,75 7,8 3,9 12,414 14,349 24,103
x/39 0/39 1/39 2/39 3/39 4/39 5/39 10/39 π / 39 e / 39 φ / 39
0 0,0256 0,0513 0,0769 0,1026 0,1282 0,2564 0,081 0,07 0,041

Δυνάμεις

39x 390 391 392 393 39π 39e 39φ
1 39 1521 59319 99.648,934 21.111,233 375,316

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(39)
Φυσικός
ln(39)
Δεκαδικός
lg(39)


Τετραγωνική
39
Κυβική
339
5,285 3,664 1,590778


6,245 3,391

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(39) συν(39) εφ(39) ημ-1(39) συν-1(39) εφ-1(39)
Ακτίνια 0,96 0,27 3,61 1,55
Μοίρες 55,22 15,28 207,1 88,53

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

74 73 72 71 70 69 68
75 54 53 52 51 50 67
76 55 42 41 40 49 66
77 56 43 38 39 48 65
78 57 44 45 46 47 64
79 58 59 60 61 62 63
80 81 82 83 84 85 86

Το 39 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 39 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία