Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Το αξίωμα του άρχοντα στην Αθήνα γίνεται πιο δημοκρατικό, καθώς ο κάθε Αθηναίος πολίτης μπορεί να εκλεγεί σε αυτό με κλήρωση. Υπάρχουν εννέα άρχοντες και ένας υπουργός. Οι τρεις από τους άρχοντες έχουν ειδικές λειτουργίες: ο βασιλεύς, ο πολέμαρχος και ο ετήσιος επώνυμος άρχων που έδινε το όνομά του στο έτος.
  • Πρώτη γνωστή χρήση της ποινής του οστρακισμού, που είχε εισαχθεί το 508 π.Χ. από τον Κλεισθένη, με εξοστρακισθέντα τον Πεισιστρατίδη Ίππαρχο.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Bury & Meiggs, σελ. 164